I år säljer vi inte några flytbryggor,
vi levererar dock hörnbeslagssatsen
och andra beslag

Skärgårdsprodukter Abelin&Borg AB
Polygonvägen 9, 187 66 Täby
Tel 08 630 12 60

krister@skargardsprodukter.se